Zachęcamy
do kontaktu

+48 42 648 02 23

maokr@ciop.lodz.pl

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Zakład Ochron Osobistych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
27 października 2022
W zakładce znajdą Państwo atrakcyjne i aktualne materiały szkoleniowe, które tworzymy, aby stanowiły wsparcie dla pracodawców i przedstawicieli służb BHP.
27 października 2022
Plakaty, broszury, prezentacje i ulotki opracowane przez ekspertów z dziedziny środków ochrony indywidualnej pomogą Państwu zrozumieć jak istotne jest właściwe użytkowanie sprzętu ochrony układu oddechowego.
06 października 2022
W tej sekcji znajdziecie Państwo odnośniki do najnowszych artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego,  najnowszych rozwiązań materiałowych i nowych metodyk badawczych służących do oceny skuteczności

 

Materiały do pobrania

Ciekawym kierunkiem prac naukowych w zakresie poprawy dopasowanie SOUO jest zastosowanie w konstrukcji części twarzowych uszczelnień o właściwościach wiskoelastycznych.

W CIOP-PIB opracowano materiały o specjalnie dobranej recepturze pozwalające na samoistną adaptację kształtu uszczelnienia do wymiarów twarzy użytkownika.

Samodopasowujące się uszczelnienia sprzętu ochrony układu oddechowego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O dopasowaniu sprzętu ochrony
układu oddechowego

Dopasowanie sprzętu ochrony układu oddechowego do twarzy użytkownika jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność ochrony. Problem szczelnego dopasowania części twarzowej sprzętu i zachowanie tego parametru na tym samym poziomie przez cały czas jego stosowania jest szeroko rozważany w literaturze naukowej i praktyce przemysłowej i dotyczy w szczególności sprzętu podciśnieniowego.

W fazie wdechu pod częścią twarzową dochodzi do powstawania podciśnienia, w wyniku czego zanieczyszczone powietrze zasysane jest do strefy oddychania przez nieszczelności pomiędzy twarzą użytkownika a częścią twarzową sprzętu oraz przez zawory wdechowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności sprzętu ochrony układu oddechowego jest
stopień jego dopasowania do twarzy użytkownika

DOPASOWANIE SPRZĘTU OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.