Zachęcamy
do kontaktu

+48 42 648 02 23

maokr@ciop.lodz.pl

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Zakład Ochron Osobistych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Plakaty:

  • Plakat pt. Ways to improve the fit of respiratory protective devices, M. Okrasa, M. Leszczyńska, K. Sałasińska, WOS2022 11th International Conference WOS.net, Olhao, Portugalia, 25-28.09.2022 r.

  • Plakat pt. New materials for seals of respiratory protective devices, M.Okrasa, M.Leszczyńska, K. Sałasińska, L. Szczepkowski, 20TH International conference of ISRP 2022 ‘Respiratory Protection for the World’, 9-12.05.2022 r.

  • Plakat pt. Zastosowanie poliuretanowych materiałów wiskoelastycznych w konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego, M. Okrasa, M. Leszczyńska, K. Sałasińska, L. Szczepkowski, P. Kozikowski, K. Majchrzycka, J. Ryszkowska, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 10.06.2021 r.

 

Prezentacje:

  • Prezentacja pt. Komfort stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego, M.Okrasa, XXII Sympozjum „Higiena Pracy – Aktualne Problemy”, Łódź, 14-16.09.2022 r.,

  • Prezentacja pt. The importance of proper fit of respiratory protective devices – long-known problems and new technical solutions – referat, M.Okrasa, IV PEROSH Research Conference, INSST, Madrid, Spain, 29-30.09.2021 r.

  • Prezentacja pt. Dopasowanie sprzętu ochrony układu oddechowego – metody badań i rozwiązania konstrukcyjne - plakat, M.Okrasa, XXI Sympozjum PTHP nt. „Higiena pracy - aktualne problemy”, IMP, Łódź, 22-24.09.2021 r..

  • Prezentacja pt. Rozwiązania materiałowe w zakresie poprawy dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego, M.Okrasa, Webinarium dla przedstawicieli producentów i dystrybutorów sprzętu ochrony układu oddechowego, członków Sieci Ekspertów ds. BHP, nadzoru rynku: UOKiK i Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące kierunków badań naukowych i prac rozwojowych nad doskonaleniem sprzętu ochrony układu oddechowego, 23.06.2021 r.


Plakaty, broszury, prezentacje i ulotki opracowane przez ekspertów z dziedziny środków ochrony indywidualnej pomogą Państwu zrozumieć jak istotne jest właściwe użytkowanie sprzętu ochrony układu oddechowego.

Materiały informacyjne

27 października 2022

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.