Zachęcamy
do kontaktu

+48 42 648 02 23

maokr@ciop.lodz.pl

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Zakład Ochron Osobistych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Bazują na możliwości wyczucia przez użytkownika substancji testowych za pomocą zmysłów smaku i węchu.

Do badań wykorzystywane są substancje takie, jak bitrex (organiczny związek chemiczny uznawany za najbardziej gorzką ze wszystkich znanych substancji), olej bananowy (rozpuszczalnik organiczny o bardzo silnym zapachu), sacharyna (300-500 x słodsza od cukru) lub dym powstały z chlorku cyny (posiada działanie drażniące).

 

Jakościowe testy dopasowania

Ilościowy test dopasowania jest testem o charakterze obiektywnym, w którym stopień dopasowania wyrażony jest wskaźnikiem liczbowym.

Badania prowadzone są za pomocą systemu kontrolowanego ciśnienia, dzięki któremu mierzona jest ilość gazu dostarczanego pod część twarzową potrzebna do utrzymania stałego w czasie podciśnienia lub za pomocą licznika cząstek, który wyznacza stosunek liczby cząstek w otaczającym powietrzu do liczby cząstek pod częścią twarzową.

 

 

Ilościowe testy dopasowania

 

Rodzaje testów dopasowania

 

Główne kierunki badań naukowych dotyczących dopasowania SOUO

 • Rozwijanie metod badań indywidualnego dopasowania SOUO do twarzy użytkownika, spośród modeli dostępnych na rynku.

 • Wprowadzenie w nowych normach międzynarodowych
  z serii ISO pięciu rozmiarów części twarzowych SOUO.

 • Personalizacja konstrukcji części twarzowych SOUO
  z wykorzystaniem technologii addytywnych
  (np. skanowanie 3D i druk 3D).

 • Wykorzystanie nowych materiałów poprawiających komfort stosowania SOUO i jednocześnie ułatwiających dopasowanie do indywidualnych wymiarów twarzy użytkownika.

 

 • Stopień dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO) do twarzy użytkownika jest jednym z kluczowych czynników decydujących o skuteczności ochrony przed substancjami wchłanianymi do organizmu drogą inhalacyjną.

 • Dobre dopasowanie oznacza, że przylega on do skóry użytkownika na całym obwodzie, wówczas wdychane powietrze przepływa jedynie przez element oczyszczający.

 • W przeciwnym wypadku powietrze obierze ścieżkę najmniejszego oporu przepływając częściowo przez nieszczelności, a pomijając element oczyszczający, co obniży skuteczność sprzętu.

 

Dlaczego warto zadbać o właściwe dopasowanie SOUO?

Podstawowym celem prowadzenia testów dopasowania jest zidentyfikowanie jaki model, kształt i rozmiar powinna mieć część twarzowa SOUO, aby jak najlepiej pasowała dokształtu twarzy użytkownika.

Test dopasowania jest metodą sprawdzania, czy określony model i rozmiar SOUO pasuje do indywidualnych wymiarów twarzy użytkownika i odpowiednio się do niej dopasowuje.

Testy dopasowania pomagają również w zidentyfikowaniu nieodpowiednich dla danego użytkownika modeli  SOUO, które nie powinny być stosowane.

 

W jakim celu prowadzi się
testy dopasowania?

 

Modele głów wg ISO 16900-5:2016

 

Każdy użytkownik jest inny, dlatego nie istnieje sprzęt ochrony układu oddechowego o konstrukcji zapewniającej indywidualne dopasowanie do każdego użytkownika. Trwają z kolei prace nad opracowaniem konstrukcji SOUO dopasowanego do grup użytkowników.

Do oceny skuteczności tego typu sprzętu wykorzystywane są modele głów odpowiadających cechom charakterystycznym wybranych populacji zgodne z wymaganiami norm międzynarodowych.

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.